Как медиите говорят за домашното насилие

Статии, които тривиализират случаите на домашно насилие и  насилие, основано на пола (ДННОП), показват, че медиите в България се отнасят с неразбиране към този сериозен проблем. Голяма част от тях обръщат новините на сензация, поставяйки гръмки заглавия и извличайки изводи, базиращи се на предположения. На другия полюс стоят медиите в Норвегия, където почти не се намират статии, тривиализиращи случаите с ДННОП. Авторите на статии там избягват сензационни заглавия, шокиращи фрази и изрази с цел привличане на вниманието, а вместо това проследяват случаите в тяхната цялост, търсят експертни мнения и се въздържат от авторски категоризации в отразяването на новини, свързани с ДННОП.

Това стана ясно по време на проведената на 3 септември 2020 г. втора кръгла маса в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, на която бяха представени и дискутирани резултатите от провеждания мета анализ с прилики и разлики в отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Най-голям дял от статиите у нас, тривиализиращи насилието, се отнасят към физическото насилие, където 60% от статиите са написани по начин, представящ този тип насилие като нещо злободневно и нормално. Следва икономическото с 69% и сексуалното с 42%. Медиите в Норвегия са по-склонни да проследяват сексуалното насилие в детайли, преминавайки през всички стадии, от първоначалната новина, през разследването до анализиране на причините и последиците. За сметка на това кибер-насилието, психологическото и икономическото почти отсъстват като покритие, особено в сравнение с физическото и сексуалното. Дискусията повдигна две теми с продължение, а именно – защо е слабо в България отразяването на случаите, свързани с кибер-тормоз, след като има достатъчно доказателства за наличието им, особено сред подрастващото поколение И също – има ли в България проблем с ДННОП на религиозна основа?

Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

Active Citizens Fund