На кръгла маса дискутираха резултати от изследване на ДННОП

Това стана ясно по време на проведената днес експертна кръгла маса в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, на която бяха представени и дискутирани резултатите от провежданото изследване на отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, в медиите в България и Норвегия.

Първият етап на изследването обхваща 16 290 статии в български новинарски медии, публикувани в периода ноември 2018 – ноември 2019 г. Обобщените данни показват, че в 78% от материалите засягат домашно физическо насилие, най-често от страна на партньора или друг член на семейството. Далеч назад остават сексуалното, психологическото, кибер насилието и насилието упражнявано на публично място. Прави впечатление неутралният подход при излагане на информацията, поради директното споделяне на информационните материали на МВР. Което не пречи често да се поставят гръмки заглавия, които да привличат читатели. Направеният анализ отбелязва  преобладаващата емпатия, когато жертвите са от женски пол и по-скоро неутрален тон стигащ до оправдаване, когато жертвата е мъж.

Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.