На кръгла маса дискутираха резултати от изследване на ДННОП

Насилието, за което се говори в печатните и онлайн медии, се случва в рамките на дома. когато разговорът засяга темата за агресията по принцип, близо 65% от споменаванията засягат именно домашната обстановка. В днешно време традиционните медии са се превърнали във важен източник на информация и оказват влияние върху повдигането, отразяването и развитието на важни теми. Ето защо за представяне на една по-пълна и обхватна картина на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, е важно да се проследи и анализира отразяването му в традиционните медии. За база за сравнение на начина, по който медиите отразяват темата, се взима норвегия като страна, която има изградени и изпробвани успешно практики във връзка с ДННОП.