Active Citizens Fund

Предстояща комуникационна среща

На 4 юни (четвъртък) 2020 г. ще се състои експертна кръгла маса по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Събитието ще се проведе онлайн от 11:00 ч на следния линк:

https://zoom.us/j/94709447048?pwd=VDVJUDZhQXYyS1VZbHBMcXlaNDBPQT09

Meeting ID: 947 0944 7048
Password: 616439
Може да се включите и през телефон: +359 3 257 1633, +359 2 492 5688

По време на срещата ще бъдат представени и дискутирани резултатите от провежданото изследване на отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България  и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. ще допринесе за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите ще допринесе за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.