Пресконференция на 19 декември

На 19 декември 2019 г. се състоя пресконференция по повод старта на проект „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По време на събитието бяха представени целите и основните дейности по проекта, както и обхватът на изследването на отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, в медиите в България и Норвегия.