Резултати

До края на проекта през 2020 г. ще бъдат реализирани следните основни продукти: 

  • База данни и анализи на медийното отразяване на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола,  в България и Норвегия и два анализа
  • Доклад с резултатите от проведеното изследване
  • Речник с термини по темата домашно насилие и насилие, основано на пола
  • Две комуникационни събития с цел разпространение на резултатите от изследването и неговите продукти