Фондация „Интелдей“ е специализирана в национални и международни комуникационни кампании за укрепване ролята на медиите и насърчаване на тяхното участие в обществените процеси, популяризиране на световните достижения в областта на електронните медии и медийното право; подпомагане на научни изследвания в областта на медиите и медийното право; насърчаване на законността и защитата правата на човека и повишаване на благосъстоянието на уязвими социални групи; осигуряване консултирането на лица с неравностойно положение в обществото и подпомагане на тяхната социална интеграция и личностна реализация; разработване, управление и реализация на национални и международни проекти и програми в областта на медиите, медийното право и закрилата правата на човека.

„Персептика“ ЕООД специализира в мониторинг, измерване и анализ на традиционни, онлайн и социални медии за Югоизточна Европа. Комбинирайки експертизата на своите анализатори с възможностите на платформата за медиен мониторинг, компанията предлага пълния пакет media intelligence услуги – от бранд
мониторинг в реално време, до изготвяне на специализирани доклади и консултации.
„Персептика“ е основана като агенция за медийни анализи през 2012 г. в София, България, а през 2019-та година се слива с Media Monitor – доставчик на услуги за медиен мониторинг, превръщайки се в един от лидерите, предоставящи истински media intelligence за 11 държави в региона.

M-Brain AS, Норвегия е глобална компания за информационни услуги. Предлага решения за медийно, бизнес и маркетингово проучване, стратегически анализи и консултантски услуги