Контакти

Проектен мениджър
Катя Благоева
изпълнителен директор,
Фондация “Интелдей”

PTAInfoEU@gmail.com

Проектен координатор
Стефан Стефанов
„Персептика“ ЕООД
stefan.stefanov@perceptica.com