Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте ptainfo.eu . За да защитим по-добре вашите данни, ви представяме нашата Политика за поверителност, която разяснява онлайн практиките ни за съхранение на информация и методите, които използваме за събиране и използване на вашата информация на този уебсайт. „Превенция чрез осведоменост“ уважава вашата поверителност и се стреми да защитава личните ви данни. Информацията, която „Превенция чрез осведоменост“ събира и използва ваши данни за администриране и подобряване на уебсайта.

Каква лична информация събираме

„Превенция чрез осведоменост“ може да събира някои нелични данни, когато посещавате нашия уебсайт, които могат да включват дневници, вида на браузъра, който използвате, типа на използваната операционна система, името на домейна на вашия доставчик на интернет услуги, продължителността на сесиите и други подобни данни за използване или данни за системата.

Информация за маркетингови цели

Данните, които събираме, може да бъдат използвани, за да подобрим дизайна и/или съдържанието на нашия уебсайт. Можем също така да използваме тази информация, за да анализираме употребата на уебсайта.

Съхранение на информация и продължителност

„Превенция чрез осведоменост“ съхранява информацията ви в бази данни и може да я използва за определен период от време, в съответствие с необходимостта.

Разкриване на вашата информация

Освен когато изрично сте се съгласили или където законът позволява, „Превенция чрез осведоменост“ не разкрива, не дава под наем или продава вашите лични данни на трети страни. Можем да разкрием лична информация в отговор на правен процес, в отговор на съдебна заповед, в отговор на искане на правоприлагаща агенция, когато считаме, че е необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия по отношение на незаконни действия, в случаи на нарушение на нашите условия за ползване, или както се изисква по закон. Можем да прехвърлим информация за вас, в случай че се обединим с друга организация .